2016-12-09 10:58:37

Popis odabranih ponuda za višednevnu izvanučioničku nastavu u Gardaland

Osnovna škola Stanovi

Rine Aras 3, Zadar

Klasa: 602-01/16-01/425

Ur.broj: 2198/01-24/16-01

Zadar, 9.12.2016.godine

Popis

odabranih ponudama za višednevnu izvanučioničku  nastavu  u Gardaland

 

Zajedničko povjerenstvo Osnovne škole Stanovi za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 8. a,b,c razreda odabralo je tri (3) ponude koje će biti predstavljene na roditeljskom sastanku 13.prosinca 2016.g. (utorak)  u 17 sati.

 

Odabrane turističke agencije:

1.F-Tours putovanja d.o.o.

  Hrvojeva 1, 21000 Split

2.TERRA  Travel Agency

   Matije Gupca 2a, 23000 Zadar

3. Magellan d.o.o.

    Plinarska 2, 21000 Split

 

S  poštovanjem.

 

                                                                                              Ravnatelj:

                                                                                              Markica Perić, prof.


Osnovna škola Stanovi Zadar